AJAK VÁROS HONLAPJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezdőlap

Beiratkozás az általános iskolába

A 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között

az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolatitkári irodájában  

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra az alábbi dokumentumokra van szükség:

  a gyermek

  • születési anyakönyvi kivonata,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • TAJ-kártyája,
  • oktatási azonosító száma (óvoda állítja ki),

-        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • tankerülti szakértői boizottság szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-        tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása

-        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:1

  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

 


A beiskolázási körzetünk: Ajak város

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kisvárdai igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

2024. június 13. csütörtök
Antal, Anett
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:52-kor.

562310-CITIZ-1-2015-1-HU-CITIZ-NT

 „YEF – Youth for Europe’s Future – Discuss

and debate Europe’s present and future in Ajak

and her twinned settlements”

Ön itt van: Home Oktatás Beiratkozás az általános iskolába