AJAK VÁROS HONLAPJA

 
 
 
 
 
 
 
 

Templomaink

Római katolikus templom

Az itt található templom Ajak harmadik katolikusok által épített temploma. A XIII. században épült első templomot a reformátusok vették birtokba a XVI. században. Az 1780-as években az Eszterházy herceg által betelepített szlovákok által épített fatemplom korszerűtlenné és szinte használhatatlanná vált, ezért Fuchs Xavér Ferenc Eger első érseke 1806-ban az egyházmegyei vizitáció alkalmából egy új templom építését rendelte el. Az építendő templom tervrajzait tokaji és ungvári mesterek el is készítették. Ekkor már a vallásalap volt a kegyúr, ettől pedig a pénzromlásra való tekintettel templomépítési segélyt jó ideig nem remélhettek. 1809-től 1816-ig egymást érték ugyan a fatemplom rogyazodásáról szóló bejelentések, de sem az ajaki hitközségnek sem a vallásalapnak nem volt pénze. Végre 1817-ben az uralkodó a vallásalapból 18.159 Ft-ot utalt ki az ajaki új templom felépítésére. 1818. decemberében lerakták az új templom alapkövét. 1819 október 6-án pedig felszentelték az új, torony és sekrestye nélkül felépített kőtemplomot. 1828-30-ban Malik András kisvárdai építész felépítette a sekrestyét. 1831-ben a hívek a torony felépítésére pénzsegélyt kértek. A vallásalap rendeletére a tornyot, nem külön, hanem a homlokzat helyreállított főfalára fából kellett felépíteni. 1824 és 1840 között új oltár, oltárkép, és padok készültek a vallásalap költségén. 1845 május 2-án tűzvész pusztított Ajakon. Leégett a templomtest és a sekrestye fedele, megrendült a homlokzat főfala, emiatt az új torony építése vált szükségessé. Építését 1847-ben megkezdték, de a Szabadságharc eseményei miatt csak 1852 után fejeződött be.

Görög katolikus templom

A templom építése 1859. november elejére fejeződik be. Felszentelése november 8-án Mihály és Gábor főangyalok ünnepén történt. A klasszicista stílusban épült templomunk nemcsak a város, de egyházmegyénk ékessége is.

Beosztása a liturgikus előírásoknak megfelelő: szentély, hajó, előcsarnok.  

A templom berendezési tárgyai az építkezés befejezésekor még nem készültek el teljesen.  Az ikonosztázion is csak 1901-ben készült el, az Amerikában élő ajaki görögkatolikus hívek adományábólAz adományokat Fedor István és Jusa István vezetésével gyűjtötték össze.  Az ikonosztázion Rétay és Demeter műintézetében készült.  

A templom ablakait budapesti mesterek színes üvegre cserélték Molnár Ferenc és felesége adományából .

A templomot Pásztor Miklós miskolci festőművész festette újra, melyet Timkó Imre megyéspüspök áldott meg. Az ikonosztáziont felújították és újra aranyozták budapesti restaurátorok.

Református templom

A templom a XIII-XIV. században épült román építészeti stílusban. A Szent Miklós tiszteletére szentelt templomot és annak Benedek nevű papját az 1332-35-ös pápai tizedjegyzékek már megemlítik. A XV. században a templomot átalakították, de a kétablakos, egyenes záródású szentélyt meghagyták. Ekkor került hozzáépítésre a mostani templomhajó, fő homlokzatán egy kör alakú, a déli falán három, rézsűs, világító ablakkal. Ebből az időből származhatnak a templomtest sarkait megtámasztó támpillérek is. A török uralom vége felé, 18681-ben elpusztult a templom tetőszerkezete, de a falak és a boltozat egy része megmaradt. A XVII. század elején Szabolcs vármegye nagy része reformátussá lett. Ekkor kerülhetett a templom az evangélium szerint reformált hívek tulajdonába.                                                                                 

1773-76 között a katolikusok kísérletet tettek ugyan a templom visszaszerzésére, de 1777.ben Mária Terézia királynő a kálvinisták birtokában hagyták hagyatta a templomot.                                                              

1809-ben a jelentések szerint több évig tartó munkálatok után 1794-ben megújult a kőtemplom. Ekkor kerül a az elpusztult dongaboltozat helyére, a szentélybe, valamint a hajóba a jelenlegi, sík deszkaborítású fafödém. Ekkor készül el a bejárati ajtó és a szószék is.

Ön itt van: Home TURIZMUS LÁTNIVALÓK Templomaink