AJAK VÁROS HONLAPJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapszolgáltatási Központ

4524 Ajak Kiss Ernő út 1.sz.

Telefon: 06 45 455 - 001

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: http://ajakszoc.hu/

 

 

Intézményvezető: Vasas Emese

Ellátandó feladatok:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • idősek, demens személyek nappali ellátása
  • családsegítés és gyermekjóléti szolgálat
  • támogató szolgálat

Szociális étkeztetés:

A szociálisan rászorultak részére az (1993. évi III. tv. 62. § alapján) a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani az étkezést.

Igénybevétel: helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással történhet.

Házi segítségnyújtás:

Az ellátott saját otthonában, szükségletéhez igazodva nyújt a szociális gondozó ellátást az 1993. évi III. tv. 63. §-a alapján. Olyan gondozási forma, amely az ellátottat önlló életvitelének fenntartását - szükségletének megfelelően segíti.

Idősek, demens betegek nappali ellátása:

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok ápolására, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére biztosít lehetőséget az 1993. évi III. tv. 65.F § alapján.

Szolgáltatások: napi  3×-i étkezés, a személyi higiénével kapcsolatos segítségnyújtás, szabadidős, kulturális programok szervezése, sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, TV-, rádió biztosítása, a vallási, családi és egyéb ünnepek megtartása, (pl. Karácsony, Húsvét, névnap, Nőnap, Farsang stb.) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, gyógycipők csináltatása ( közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők ingyen kaphatták meg) hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Családsegítés:

Egyénre és családra, csoportra, közösségre kiterjesztett támogatás a 1993. évi III. tv. 64.§.

Családok hozott problémái: életviteli, családi-kapcsolati, családon belüli bántalmazás, lelki mentális problémák, gyermeknevelési, anyagi nehézség, egészségkárosodás következményei, ügyintézés, információ nyújtás, munkanélküliség, adósságterhek. A családgondozók adományt gyűjtenek és a rászorultak részére továbbítják.

Gyermekjóléti szolgálat:

A gyermek személyes érdekeit védő, fejlődését elősegítő szolgáltatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján.

Támogató szolgáltatás:

(1993. évi III.tv. 65/C § alapján) A fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önllóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

 

 

 

Ön itt van: Home VÁROSUNK INTÉZMÉNYEK Alapszolgáltatási Központ