AJAK VÁROS HONLAPJA

YEF Program

Európa a polgárokért program YEF - Youth for Europe's Future

 

Öt ország együttműködésével egy 6 állomásos nemzetközi programsorozat kerül megszervezésre az Európa a polgárokért program keretein belül melyben a fiataloké a főszerep.

Projektvezető: Ajak Város Önkormányzata

Partner települések: Aheloy, Farkaslaka, Hyzne, Tiszacsernyő

Projekt időtartama: 2015. 07.01.-2016.08.31.

Összköltségvetés: 110.000 euro

2015. augusztus 7. Ajak

 Vitasorozat: Magyar és külföldi fiatalok vitáznak egy jelenlegi, Európai Parlament asztalán lévő témáról, az érintett korcsoport: 14-23 év.

5 különböző országból érkező fiatalok csoportjai bemutattak egy aktuális, az Európai Bizottságot is foglalkoztató kérdést, témát és érvelnek mellette vagy ellene. A meghívottak kérdéseket      tesznek fel, vitáznak az adott előadóval.

A vitafórum fiatalok a vita által tudatosan foglalkoznak uniós témákkal, problémákkal, ezáltal betekinthetünk az uniós döntéshozatali folyamatokba. A fiatalok egy hálózatot építenek ki internetes portál segítségével, ahol az erre létrejövő fórumon tanulhatnak az Európai Unióról, kulturális értékeiről, hozzászólhatnak a már megvalósult konferenciákhoz.

•       Bulgária, Aheloy - Migráció másképpen www.pomorie.bg

•       Magyarország, Ajak - Termékek szabad áramlása az EU-ban

•       Románia, Farkaslaka - Zöld az új fekete? www.farkaslaka.ro

•       Lengyelország, Hyzne – „Dohánytermékek” felügyelet alatt www.hyzne.pl

•       Szlovákia, Tiszacsernyő - A monetaris unió gazdasági kérdései, árstabilitás www.ciernanadtisou.sk

 

2015. szeptember4. Farkaslaka

Megújuló energia konferencia: ahol a technológiai újításokról, a megújuló energia hasznosításának lehetőségeiről tanácskoznak a résztvevők, uniós források felhasználásával, a helyi energetikai sajátosságok (szénégetés) figyelembe vételével.

 

A további programokat a plakáton találja:

A projekt elvárt eredményei

 

A tevékenységek sokszínű képet adnak a városokról, de céljaink egyformák: közösségfejlesztés, energetikai biztonság, értékteremtés, hagyományőrzés, emlékezés közös történelmünkre

A vitafórum eredményesen fejleszti a fiatalok vitakultúráját, rögtönzési és szereplési képességét, ismeretanyagát, a közügyek iránti érdeklődését

Aheloyban Önkéntes napot szervezünk önkéntesség közösségformáló ereje

A találkozások alkalmával elindul egy olyan párbeszéd, amely a jövőben elősegíti egy adott probléma megoldását, a települések fiataljai a már meglévő kapcsolatok mélyítésén túl további szakmai, civil, és kulturális együttműködések alapjait helyezhetik le.

Európai civil szervezetek valós tapasztalataira építve, a kapcsolattartás bevált gyakorlatát átadva a program több országhatáron átnyúló civil szervezetek létrejöttét eredményezheti, pl. egy nemzetközi egyesület.

A fiatalok véleményének meghallgatásával az adott témát új aspektusból ismerhetjük meg.

A Tiszacsernyőben és Hyznében megvalósuló szakmai programok egyaránt a közös európai identitást erősítik

A rajz és esszépályázat eredményeként a gyermekek megismerik a számukra fontos európai kérdéseket, témákat, azok saját szavaikkal, illusztrációkkal való elmesélése és megosztása fejleszti szociális kompetenciájukat

Mindezen programok online nyomon követhetősége és véleményezhetősége lehetőséget ad Európa fiataljainak a rendezvénysorozatba történő bekapcsolódásra, a jó gyakorlatok megismerésére.

 

Helyi eredmények:

•      A helyi problémák új aspektusból kerülnek megvilágításra

•      Turisztika fellendítése

•      Különböző kultúrák megismerése

•      A lakosság aktivizálása, az önkéntesség népszerűsítése

 

Nemzetközi eredmények:

•      Testvértelepülési kapcsolatok ápolása

•      Európai polgárok szerepvállalásának ösztönzése

•      Határon átnyúló civil kezdeményezések ösztönzése

•      Interkulturális hálózatok létrejötte

•      Európai polgári szerepvállalás növekedése

Fórum a facebook-on:      

 

"Európa a polgárokért" program megvalósulása Farkaslakán képekben itt...

"Európa a polgárokért" program megvalósulása Ajakon képekben itt...

"Európa a polgárokért" program megvalósulása Aheloyban képekben itt...

"Európa a polgárokért" program megvalósulása Hyzneben képekben itt...

"Európa a polgárokért" program megvalósulása Tiszacsernyőn képekben itt...

Ön itt van: Home PÁLYÁZATOK YEF Program