Környezetvédelem

2016. évi szelektív hulladékszállítási időpontok.

Letölthető:

Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor valaki a háztartásban keletkező, számára felesleges, de hasznosítható anyagokat külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra. Városunkban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2 új szelektív gyűjtősziget kialakításával egészült ki!

A Tamási Áron Általános Iskola udvara után,  2 új helyen helyen lett kihelyezve szelektív hulladékgyűjtő sziget, melyből egyet önerőből helyeztünk ki, a másikat a Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszere keretében, a KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú felhívásra benyújtott pályázati forrásból biztosított Ajak számára.

A szelektív gyűjtőszigeten lévő konténerekbe a lakosság és az intézmények ingyenesen, szelektíven válogatva helyezhetik el a konténereken feltüntetett típusú hulladékokat.

A szelektív gyűjtőszigetek 3 edényből állnak:

A gyűjtőpontok edényeinek színei egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját!

kék színű edény-papír

sárga színű edény-műanyag

zöld színű edény-üveg

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A megye valamennyi önkormányzata által létrehozott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás sikeresen pályázott a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztésére.

A fejlesztés részeként beszerzésre kerültek 240 l-es szelektív hulladékgyűjtő edények is, melyeket a Társulás külön térítési díj fizetése nélkül biztosít az ajaki lakosok részére, az eddig használt szelektív hulladékgyűjtő (sárga) zsákok helyett!

Kérjük, hogy az alábbi hulladékokat a 240 l-es szelektív hulladékgyűjtő edénybe gyűjtse, és a már ismert szelektív gyűjtési napokon ezt helyezze ki!

You are here: Home ÖNKORMÁNYZAT FELÉPÍTÉS Környezetvédelem