Helyi hírek

Pályázati eszközök átadása az Ajaki Tűzoltó Egyesületnek

Idén is szak- és védőfelszerelések a „karácsonyfa alá” az Ajaki Tűzoltó Egyesületnek

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az önkéntes mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek támogatására 2017 évben is meghirdette pályázatát. Az Ajaki Tűzoltó Egyesület az idei évben is támogatást nyert, tűzoltó szak- és védőfelszerelések, és technikai eszközök beszerzésére. Az elnyert eszközök központi beszerzését követően, 2017. december 21.-én kerültek átadásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

A meghívott vendégeket Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató köszöntötte, az igazgatóság vezetői állományának jelenlétében. Ezredes Úr méltatta az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepét, fontosságát, és köszönetét fejezte ki, a 2017-ben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkájának segítésében végzett közreműködést. Kiemelte, hogy karácsonykor ugyan feltétel nélkül, szívből adunk ajándékot, de most ez az ajándékozás kicsit más, mert a katasztrófavédelem a jövőben is számít az önkéntesekre, bízva a közös munka sikerében, kicsit az átadásra kerülő eszközök ellentételezéseként.

 

A köszöntő után, Leskovics Zoltán tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő tájékozatta a résztvevőket, hogy megyénkből 30 tűzoltó egyesület, közel 20 millió forint értékben nyert el támogatást. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy idén is bővült a megye önkéntes tűzoltóinak száma, a napokban együttműködést kötött a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel immáron a megyében 34 együttműködő egyesület működik. Elmondta, hogy vannak kezdeményezések Tiszabecs és Rozsály településeken önkéntes egyesület létrehozásáról, ahol a jövőben megalakulhat tűzoltó egyesület, a katasztrófavédelem közbenjárásával.

 

Az önkéntes mentőszervezetek fontosságát méltatta Gyenge László tű. alezredes, megyei polgárvédelmi főfelügyelő, aki tájékoztatta a résztvevőket, hogy a megyében 6 mentőszervezet nyert el az idei évben támogatást, közel 6 millió forint értékben.

 

Egyesületünk a tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázaton technikai eszközökre, és védőfelszerelésekre összesen 704.618- forint értékben nyert el támogatást. Átadásra került részünkre központi beszerzésből 4 db Heros Xtreme típusú tűzoltó védősisak (387.760- ft értékben), 1 db Husqvarna 445 típusú benzinmotoros láncfűrész (139.344- ft értékben), 2 db „B” nyomótömlő (58.802- ft értékben), és 4 db sisaklámpa Heros Xtreme tűzoltó védősisakhoz (118.712- ft értékben).

 

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt pályázaton egyesületünk 552.990- forint értékben nyert el támogatást. Az elnyert összeget felhasználva, saját forrással kiegészítve 2 db 6x10 méteres rendezvénysátor került beszerzésre a megítélt támogatásból, mellyel az egyesületünk régi vágya valósult meg.

 

Az eszközök, ha a karácsonyfa alá ugyan nem is férnek be, de mindenképen karácsonyi ajándéknak tekinthetőek, ezzel is biztosítva a támogatást nyert szervezetek mentő-tűzvédelmi feladatainak ellátását, elismerve a civil szervezetek önkéntes munkáját.

A támogatást nyert szervezetek jelenlévő képviselői számára elsőként Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató gratulált.

 

Az eszközök átadását követően, szakmai konferencia vette kezdetét, ahol az önkéntes tűzoltó egyesületek vezetői szakmai tapasztalataikat adhatták át egymásnak. A konferencián beszámolót tartott Leskovics Zoltán tű. alezredes, a megye tűzvédelmi helyzetéről önkéntes tűzoltói szempontokat figyelembe véve. Előadását követően ismertette az önkéntes egyesületek értesítésének rendszerét, az Egységes Segélyhívó Rendszer bevezetését követően. A főfelügyelő után, Pokol Zsolt tű. ezredes, szolgálatvezető ismertette az egyesületek ellenőrzése során tapasztalt észrevételeket, majd Schweglerné Erdős Tünde tű. ezredes, gazdasági igazgatóhelyettes a pályázati elszámolásokhoz adott instrukciókat. Ezredes asszony tájékoztatta a résztvevőket, hogy a jövőben a tervek szerint emelik a pályázatra szánt keretösszeget, és a tervek szerint lehetőség lesz nem csak szertárépület karbantartásra, felújításra pályázni, hanem elnyerhető összeg épület, vagy telek vásárlásra is. Ezzel is az egyesületek önállóságát kívánja a pályázat kiírója támogatni.

A konferencia Natkó László a Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának karácsonyi szavalásával zárult.

 

Egyesületünk a jövőben törekszik eszközeink, gépjárműveink elhelyezésére alkalmas helyiséget kialakítani, beszerezni. Ehhez remek forrás lehet, a tervezet elfogadása esetén a tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázat, de addig is minden támogatási formát, pályázatot igyekszik az egyesület céljainak eléréséhez felhasználni. Időszerű probléma ez sajnos, mert jelenleg a tűzoltó gépjárművünk fűtetlen helyiségben tároljuk, így az oltáshoz használt technika elfagyásának veszélye miatt a tartály és a szivattyú víztelenítésére volt szükség a hideg miatt. Ez sajnos a beavatkozás megkezdésének idejét növeli, és a beavatkozást követően szintén nő a készenlétbe állítás ideje is.

 

Fotók: Ajaki Tűzoltó Egyesület

Szöveg: Rubóczki Zoltán parancsnok

You are here: Home Hírek Friss hírek Helyi hírek Közélet Pályázati eszközök átadása az Ajaki Tűzoltó Egyesületnek