Helyi hírek

Éves gyermekvédelmi tanácskozás

Az Ajaki Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2016. február 25-én megtartotta a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő- és jelzőrendszer éves működését átfogó tanácskozását.
A tanácskozást Takács Károlyné Alpolgármester Asszony nyitotta meg. A szociális szférában dolgozók nehéz munkáját méltatta. A jelenlévő Intézmények dolgozói mindannyian megtesznek mindent a településen élő gyermekekért, családokért. Legfontosabb célként fogalmazta meg a továbbiakban is a segítést, erőforrásaink keresését Istenben és egymásban.

Napirend:
• Intézmény bemutatása Vargáné Markos Ágnes Intézményvezető,
• A jelzőrendszeri tagok által elkészített beszámolók értékelése- 2015. évről:
- Mártha Gáborné és Dzsubák Györgyné családsegítők Gyermekjóléti Szolgálat,
- Rozinka Mihály Intézményvezető, Gubikné Kovács Erika gyermekvédelmi felelős, Ajaki Tamási Áron Általános Iskola,
- Homoki Lászlóné és Rutkainé Rubóczki Tünde gyermekvédelmi felelősök Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde,
- Dr. Juhász Judit fogorvos,
- Csirmazné Molnár Zita védőnő,
- Kerekes Illésné Görög Katolikus KARITASZ,
- Pollákné Balla Katalin Római Katolikus Egyház
- Hasulyó József körzeti megbízott,
- Kocsis Lászlóné Ajaki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezető,
- Horváth József RNÖ Elnöke írásos beszámolójáról tájékoztatás.
Vargáné Markos Ágnes megköszönte Ajak Város Önkormányzatának az Intézmény fejlesztésére fordított áldozatos munkáját. Évről-évre megújuló környezetben dolgozhatnak a munkatársak. A jelzőrendszer együttműködésével kapcsolatosan az alábbi megállapításokat tette:
• 2015. évben a közös gondolkodás és cselekvés jellemezte az intézményeket,
• Közös családlátogatások: védőnő, gyermekvédelmi felelős, családsegítő,
• Esetmegbeszéléseken aktív részvétel,
• azonnali információcsere és tájékoztatás volt jellemző,
• Jogszabályok, módszertanok figyelemmel kísérése.
A gyermekjóléti szolgáltatás céljai:
• a gyermek testi- lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése,
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
• a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése,
• a családból kiemelt gyermek családba történő visszahelyezése,
• támogatni a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában,
• személyiségének kedvező irányú fejlődésében,
• segíteni a szülőket, útmutatást adni a gyermek neveléséhez,
• a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.
Pekola Istvánné megbízott Jegyző megköszönte a településen dolgozók gyermekvédelemben végzett tevékenységét, amely leginkább a szeretetből fakad, de felhívta a figyelmet a jogszabályok betartására.

Vargáné Markos Ágnes
Intézményvezető

Fotók: Hegedűs Csaba

You are here: Home Hírek Friss hírek Helyi hírek Közélet Éves gyermekvédelmi tanácskozás