Helyi hírek

A helyi katolikus egyházak tájékoztatója a pászkaszentelés módjáról a COVID-19 alatt

Kedves Testvérek!

Kocsis Fülöp metropolita a görög katolikus egyházközségekre vonatkozóan rendelkezett arról, hogy pászkaszentelést a templomoknál nem lehet végezni. Ennek pótlásaként buzdítja a híveket, „hogy a húsvétra elkészített eledeleket otthonaikban, a húsvéti tropár és a föltámadási szertartás egyéb énekeivel kísérve ők maguk áldják meg, mégpedig lehetőleg a családfő, vagy más, a családban legtekintélyesebb személy”.

Ezzel a rendelkezéssel egyetértésben kérem én is a római katolikus családjainkat, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. A római katolikus plébánia honlapján található szentelési imák elvégzésével áldják meg az elkészített húsvéti ételeket.

Évek óta tapasztaljuk azonban azt is, hogy Ajakon mennyire ragaszkodnak a kedves hívek a pászkaszentelés szertartásához, amit nagyon dicséretesnek tartunk. Ezért Főpásztoraink utasítását és a járványveszélyre vonatkozó polgári rendelkezéseket szem előtt tartva, szeretnénk a facebook-közvetítést nyomon követő testvéreknek örömet szerezni azzal, hogy a szombaton este közvetített szertartás végén elimádkozzuk az ételszentelés imádságait. Ez sokaknak segítség lehet húsvétvasárnap reggel, mert akár egy okos telefon segítségével újra nézheti, hallgathatja, részese lehet a szentelési imáknak.

Sőt elhatároztuk, hogy húsvétvasárnap reggel 8 órától a görög katolikus és a római katolikus pászkaszentelés alkalmával felhangzó énekekkel szeretnénk örömet szerezni Ajak egész lakosságának és az itthon tartózkodó családtagoknak is. Ajak Város Önkormányzatával egyeztetve a járványügyi előírásokat betartva autóval visszük végig minden utcán a húsvéti köszöntést: szenteltvizet hintünk és tömjénezünk a város egész területén. Természetesen örömmel vesszük, ha a kedves hívek a saját házuk előtt egy szál égő gyertyával hitvallásuk jeléül kijönnek fogadni a szenteltvizet hintő atyát és kihozzák a megáldott húsvéti eledeleket, mielőtt fogyasztana belőle a család.

Útvonal: Római katolikus templomtól indulunk-Bóka kereszt felé

Rákóczi - Kossuth – Sziget – Bocskai – Márc. 15. –Rákóczi –  Tulipán – Park - Kiss E. –Rákóczi – Szív –Arany – Sport- Damjanich – Virág -  Hajnal – Táncsics – Árpád –Lehel – Mező - Dózsa - bekanyarodva -Kölcsey – Alkotmány – Hunyadi – Szegfű – Ifjúság – Tass vezér – Mester – Ady – Szabadság tér – Petőfi – József A. – Szabolcs – Vasút – bekanyarodva Honvéd – Vasvári – Jókai – Váry E. – Akácfa út.

A történelmi egyházak nevében minden kedves Ajakon élő és tartózkodó testvérünknek boldog húsvéti ünnepeket kívánunk.

Zuró József              Kovács Tibor             Gáspár Mátyás    Galsi János

gör.kat.parókus             ref. lelkipásztor                róm.kat.plébános       róm.kat.lelkész

You are here: Home Hírek Friss hírek Helyi hírek Egyházak A helyi katolikus egyházak tájékoztatója a pászkaszentelés módjáról a COVID-19 alatt