Helyi hírek

Tájékoztató egyházi iskolafenntartás lehetőségéről Ajakon

Palánki Ferenc, Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke felajánlotta, hogy az egyházmegye aktívan bekapcsolódna az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életébe, mint fenntartó. A döntés előtt a törvény által is előírt széleskörű nyilvánosság elérése céljából a szülők, tanárok és minden érintett körében tájékoztatást tartottak az iskola dísztermében arra vonatkozóan, hogy mit jelent az, ha egy iskolát az egyház működtet.

A 2016. április 7-én, csütörtökön este 6 órától kezdődő tájékoztatón Rozinka Mihály és Takács Károlyné intézményvezetők mellett jelen voltak a történelmi egyházak képviselői, Kovács Tibor református lelkipásztor, Zuró József görög katolikus paróchus, Gáspár Mátyás plébános, Molnár Katalin, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Felügyeletének (EKIF) igazgatója, és Kerekes Miklós, Ajak Város polgármestere.
Molnár Katalin, az EKIF igazgatója fontosnak tartotta elmondani, hogy egyházi iskolának lenni nem azt jelenti, hogy a heti két hittan óraszám növekszik, hiszen ez a későbbiekben sem változna, hanem, hogy a gyermekeket biztonságos állandóságban kell nevelni, melyhez az egyházmegyei fenntartás eredményesen hozzájárulna.
Rozinka Mihály, az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a korábbi évek továbbtanulási statisztikái alapján elmondta, hogy a diákok szívesen jelölnek meg egyházi iskolát középiskolai tanulmányaik folytatására. A köznevelési törvény az egyházi és állami iskolákra egyaránt vonatkozik, megjelenik azonban az egyházi sajátosság, értékrend a pedagógiai programban, a házirendben, az SZMSZ-ben.
Megjegyezte, hogy az ezen dokumentumokban rögzített egyházi ünnepek köre nem szélesebb attól, mint amit eddig állami iskolaként az ajaki iskolában megtartottak, gondolván itt többek között a Karácsonyi műsorra, az Adventi gyertyagyújtásra .
Gáspár Mátyás plébános úr arról beszélt, hogy Ajakon megvan az az erkölcsi alap, amit a családból lehet hozni, s melyre lehet tovább építeni. A hittanra való beíratása a gyermekeknek majdnem százszázalékos, mely azt mutatja, hogy az itt élőknek a városban lévő három templomtorony meghatározza mindennapjaikat, értékrendjüket.
Kerekes Miklós, Ajak Város polgármestere mind szülőként, mind polgármesterként támogatja, hogy a gyerekek köznevelése egy olyan szellemben történjen, melyet a történelmi egyház tud átadni. Mint üzemeltető elmondta, hogy az önkormányzat jó gazda módjára igyekezett az intézménnyel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit ellátni, ennek köszönhetően a több környékbeli településen megtörtént közműszolgáltatások kikapcsolása itt nem fordult s nem is fordulhatott volna elő. A rendezett környezet, a kiváló infrastruktúra, a biztonság, a tisztaság és a kiszámítható, biztos háttér adja meg a nyugalmat a szülőknek és a diákoknak, az oktató-nevelő munkához pedig a pedagógusoknak. Biztos benne, hogy az egyházmegye szintén jó gazdaként, ugyanakkor reményei szerint az Önkormányzat véleményét, segítő javaslatait figyelembe véve látná el a jövőben ezen feladatokat.
A szülőknek 2016. április 19.-ig szükséges nyilatkozniuk arról, hogy a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye legyen-e a Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója.

You are here: Home Hírek Friss hírek Helyi hírek Oktatás Tájékoztató egyházi iskolafenntartás lehetőségéről Ajakon