Közélet

Elismerés az Ajaki Tűzoltó Egyesület titkárának

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség 2017. március 24.-én tartotta éves közgyűlését. A rendezvényen részt vett Leskoics Zoltán tű. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, Gulácsi Lajos ny. tű. alezredes, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Tűzoltószövetség elnöke, és Jászovics László a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőrszövetség alelnöke.

A meghívott vendégek és a megjelentek köszöntése után, Dombrády László ny. tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség elnöke ismertette a megjelentekkel a 2016 évben végzett munkát. A szakmai beszámolót követően, a szövetség pénzügyi helyzetéről tájékoztatta a jelen lévőket Fecske László ny. tű. őrnagy, gazdasági vezető. A beszámolók után a 2017 év munkatervét és pénzügyi tervezetét fogadta el a közgyűlés, majd a meghívott vendégek hozzászólása következett. Leskovics Zoltán elmondta, hogy 2016 évben az önkéntes tűzoltók a megyében bekövetkezett események felszámolásának 14 %-ban működtek közre megjegyezve, hogy az országban ez az érték kiemelkedőnek számít (az országos átlag 7%), de tájékoztatta a jelenlévőket a pályázati lehetőségekről, és a megye tűzvédelmi helyzetéről is. A főfelügyelő tájékoztatását követően, Gulácsi Lajos köszönte meg a meghívást, és elmondta, hogy a szomszéd megyében is hasonló gondokkal működik a szövetség, de a két megye tűzoltói mindig számíthatnak, támaszkodhatnak egymásra, egymás önzetlen segítségére. A meghívottak hozzászólása után, a szövetség tisztségviselőinek megválasztása következett, mivel az idei évben mandátumuk lejár. A szavazást követően újabb 5 évre Dombrády László lett a szövetség elnöke. A tisztségviselők megválasztását követően a 25 évvel ezelőtti újjászervezésről emlékeztek meg a jelenlévők, és Dombrády László elnök Úr felolvasta Pernyák Sándor ny. tű. ezredes, korábbi szövetségi elnök, köszöntő levelét, aki sajnos egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepi közgyűlésen.  Az elismerő szavak után, a szövetség elnöke elismeréseket adott át. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség újjászervezésében végzet áldozatos és fáradhatatlan munkája elismeréseként ajándéktárgy elismerésben részesült Pócsi József ny. tű. ezredes. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzvédelmi feladataiban vállalt kiemelkedő és példaértékű munkája elismeréseként, ajándéktárgy elismerésben részesült Takács István az Ajaki Tűzoltó Egyesület titkára, Aranyász Tamás a Hazard TEAM és Lovas István a Papír-Véd létesítményi tűzoltóságok tagjai. Az 1909-ben alapított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség ünnepi közgyűlése közös ebéddel fejeződött be!

Az elismerésben részesülteknek gratulálunk, erőt, egészséget a további feladatokhoz, munkájukat példaként állítva mindenki számára!

Fotók: Ajaki Tűzoltó Egyesület

Szöveg: Rubóczki Zoltán

You are here: Home Hírek ARCHÍVUM Közélet Közélet Elismerés az Ajaki Tűzoltó Egyesület titkárának