Oktatás

Beiratkozás az általános iskolába

A 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között

az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolatitkári irodájában  

Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra az alábbi dokumentumokra van szükség:

  a gyermek

-        az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet

-        tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) igazolása

-        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:1

 


A beiskolázási körzetünk: Ajak város

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kisvárdai igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.